ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


ผลงานวิจัยล่าสุด


 


ลำดับ ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ไฟล์แนบ
1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การกำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยเมืองขอนแก่น 2561 ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปการประชุมเครือข่ายนักวิจัยและกลไกขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ 2556 ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบ จังหวัดขอนแก่น 2555 ดาวน์โหลด
4 รายงานการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น 2555 ดาวน์โหลด